Добре дошли в Екогалваник ЕООД
Eкогалваник ЕООД е дружество, собственост на едноименна шведска компания. Разположено е в Източната промишлена зона на град Русе. Специализира в безвредни за околната среда повърхностни декоративни и корозионно-устойчиви покрития на метали. Фирмата работи като поддоставчик на металообработващи и мебелни фирми.

Политика по качество и околна среда може да намеруте ТУК

На 09.03.2020 г. ЕКОГАЛВАНИК ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1294 - „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Екогалваник ЕООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца. Основната цел на настоящото проектно предложение е: подобряване на производствения капацитет, автоматизация на процесите и повишаване цялостната конкурентоспособност на Екогалваник ЕООД, чрез придобиване на автоматична линия за нанасяне на цинк-никел. Проектът Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Екогалваник ЕООД е на обща стойност 1 029 999.00 лв. Размер на безвъзмездната финансова помощ: 720 999.30 лв. от които 612 849.41 лв. европейско и 108 149.89 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 09.03.2020 г
Край на проекта: 09.03.2021 г

Публична покана за избор на изпълнител с предмет “Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на линия за нанасяне на цинк-никел”, в изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.040-1294 - „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Екогалваник ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Офертите следва да бъдат подадени чрез системата ИСУН 2020 в срок до 25.06.2020 г. включително.

Публична покана, документи може да намеруте ТУК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 2 ОТ ДАТА 02.07.2020 за избор на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на линия за нанасяне на цинк-никел.“ в изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-1294 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Екогалваник ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Офертите следва да бъдат подадени чрез системата ИСУН 2020 в срок до 10.07.2020 г. включително.

Публична покана, документи може да намеруте ТУК